Stop met netwerken!

Hoeveel tijd investeer jij in het ontwikkelen en onderhouden van netwerken? Volgens onderzoekers loopt de tijd die wij via social media besteden aan netwerken op tot 2 - 3 uur per dag. Maar de grote vraag is wat is het rendement? Daarom mijn advies: STOP MET NETWERKEN!! maar investeer in mensen die er toe doen.

Het lijkt er soms wel op dat mensen meer tijd besteden aan netwerken via allerlei nieuwe media dan dat zij echt tijd besteden aan het terdege onderhouden van relaties met impact. Heb je wel eens 'gemeten' wat het rendement van al die 500+ Linkedin contacten of 1.000 Facebook vrienden of 100den Twitter volgers is? Begrijp me goed, ik onderschat de kracht en waarde van social media niet, maar mijn stelling is dat je beter goed kunt investeren in een beperkte en overzichtelijke groep mensen en daar dan ook echt tijd in steekt, dan dat je de vluchtigheid van het gemak van het medium voor heilig verklaart.

Ik vroeg laatst aan een '500+ relatie' hoeveel opdrachten zij de laatste maanden uit haar grote netwerk had gekregen, dat waren er 6. Das mooi zei ik, en bij wie kwamen die opdrachten vandaan was mijn vervolgvraag, Uuhh tja bij 2 opdrachtgevers waar ik eigenlijk al jaren voor werk. Mijn advies aan haar is geweest om te onderzoeken welke van haar grote groep contacten de potentie hebben zich te ontwikkelen naar het niveau van haar twee trouwe opdrachtgevers. We hebben er uiteindelijk 2 geselecteerd en daar gaat ze nu haar aandacht op richten. wordt vervolgd.

Herkenbaar? Ik ben erg geinteresseerd in jullie mening en ervaringen. Laat en berichtje achter op de contact pagina en de meest interessante reacties publiceer ik op mijn blog pagina. Ik ben benieuwd!