Soms zijn moeilijke dingen gewoon echt ingewikkeld

Dat lijkt logisch zou wijlen Johan Cruijff zeggen en ik ben geneigd dat over te nemen. Sommige dingen in je werk en dagelijks leven blijken lastig te doorgronden. Sommige zaken in je leven lijken 'voor altijd' op je agenda te staan. 'Ik heb nu al tien keer verteld hoe het in elkaar steekt en ze willen het maar niet begrijpen'. 'Waarom doen ze nu niet gewoon wat ik zeg'? 'Kan iemand mij eens uitleggen hoe het werkelijk zit'?

Het zijn varianten van hetzelfde thema, soms zijn zaken echt ingewikkeld. Vaak gaat het om veranderen.

Een voorbeeld; als je mensen moet uitleggen wat de waarde voor een onderneming is om over te stappen op een geïntegreerd informatiesysteem, dan 'snapt' iedereen dat en de mensen zijn meestal direct VOOR. Want ja, de uitleg is duidelijk; we hoeven maar 1 keer de informatie in te voeren, dat scheelt tijd en mensen kunnen dan meer tijd besteden aan andere, belangrijker zaken. Het gaat erom dat er dan minder fouten worden gemaakt en dat scheelt reparatietijd. Het gaat er om dat de kwaliteit van de informatie beter wordt. Als je het goed voor elkaar hebt dan kun je ook 'de processen gaan stroomlijnen'. Het management kan betere strategische besluiten nemen, het rendement van ons bedrijf gaat dan omhoog en we maken meer winst en ...... Of gaat het misschien over de aandeelhouderswaarde of een antwoord op teruglopende klanttevredenheid of verontrustend verloop in het personeelsbestand of het benutten van kansen in de markt. (Begrijpt u het nog?)

Tegelijk doemen er een aantal vragen op; wat gaan we doen met de tijd die er beschikbaar komt, moeten er mensen weg, deed ik mijn werk niet goed dan, hebben we het tot nu toe dan zo slecht gedaan, hebben we lijstjes nodig om de directie besluiten te laten nemen, iedereen weet toch dat onze after-sales niet deugt, zitten de zakken van de top al niet vol genoeg, ik heb al jaren geen salarisverhoging gekregen, mijn klanten zijn erg tevreden....

Je voelt hem al aankomen, het is misschien toch nog iets ingewikkelder. En steeds komt de vraag terug; hoe leg ik het uit? Voor welke doelgroep maak ik het op welke manier begrijpelijk? En soms is het nog ingewikkelder; over het werkelijke motief mag niet publiek gesproken worden. uiteraard wordt tot op het detail het echte motief tijdens de lunchwandeling of bij de koffie-automaat besproken.

Sommige van mijn klanten worstelen met deze moeilijke materie. Ze raken verstrikt in de vele dimensies die bij dit soort vraagstukken optreden. Niet zelden geven ze het op, laten moedeloos de boel de boel, trekken zich terug uit de projecten, verstoppen zich in de inhoud of komen geblokkeerd aan de zijlijn te staan. De kunst is om het niet zover te laten komen.

Soms moet je gewoon uitleggen dat iets moeilijk is of ingewikkeld. Soms moet je ook gewoon uitleggen dat iets moeilijk is en dat je zelf ook niet alles overziet. Soms moet je uitleggen dat anderen er meer verstand van hebben en dat je er op vertrouwt dat ze weten wat ze doen. Soms moet je ook niets en even afwachten. De kans is groot dat iemand anders je het komt uitleggen, kun jij een vraag stellen, dat is strategisch gezien altijd een betere positie