Coaching

Coaching is het ‘delen van ervaringen’. Durf jij je ervaringen te delen, lees hier dan verder...

Ik vind het knap hoe mensen in staat zijn om complexe zaken onder te brengen in modellen, dat maakt ingewikkelde zaken begrijpelijk. Maar tegelijk zijn al die modellen een verarming van de werkelijkheid. Ze generaliseren en wekken de schijn ‘waar’ te zijn. In de werkelijke wereld gaat het om finesses, om details die heel persoonlijk zijn. Het gaat om jouw eigen ervaringen die echt van invloed zijn.

Het gaat over oordelen waar je tegen moet vechten, om situaties als ‘de schijn tegen hebben', veranderingen waar je niet om gevraagd hebt of om besluiten die je moet nemen, maar waar je eigenlijk geen raad mee weet. Het zijn deze specifiek persoonlijke omstandigheden die maken dat je soms een zetje in de juiste richting, een klankbord, advies of begeleiding nodig hebt

DSCF0015.JPG

Ik vind coaching vooral het delen van ervaringen. In de coaching gesprekken gaat het over jou en wisselen we ervaringen uit. We houden het vooral praktisch en dicht bij de mens. Samen ontdekken we hoe dichtbij antwoorden op vragen liggen, we brengen complexe zaken terug naar de essenties. Met deze aanpak geven wij inhoud aan jouw coaching vraag.