Inspiratie

Mensen zijn uniek en belangrijk, als vriend, relatie, of als collega, maar hoe laat je die nu samenwerken?

IMG00044-20100326-1753.jpg

Mensen zijn uniek en belangrijk, als vriend, relatie, of als medewerker op de afdeling of in het bedrijf. Het is belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Dat mensen, zonder belemmering, hun werk kunnen doen, gedachten daarover durven uit te wisselen, ideeën of bedenkingen kunnen uiten. Zo een omgeving biedt ruimte voor de mensen om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in de dingen die ze doen. Vertrouwen is, naar mijn overtuiging, het sleutelwoord, vertrouwen als fundament voor de samenwerking. Vertrouwen ook als drager voor wederzijds respect. En is er vertrouwen, dan is er ook ruimte voor Inspiratie. En daar heeft iedereen plezier van, de mens zelf, de collega en de onderneming.

De inspiratie events zijn gebaseerd op het ontwikkelen van vertrouwen tussen mensen, ongeacht hun positie in de organisatie of hun onderlinge relatie . De inspiratie events worden altijd gebouwd rondom de werkelijkheid van vandaag; de inbreng van de mensen van een afdeling, een motivatie vraagstuk dat moet worden opgelost, een al dan niet strategische keuze die moet worden gemaakt of een plotselinge noodzakelijke wending in het beleid waar begrip voor moet worden gevraagd bij de mensen. Of gewoon de klokken onderling weer eens gelijk zetten. Kern is altijd het zichtbaar maken van vertrouwen, het verhogen van de kwaliteit van de interne samenwerking en het verhogen van de persoonlijke motivatie. De uitkomst daarvan noemen we inspiratie.

Ook behoefte aan inspiratie, laat hier je idee of suggestie achter.